Header Ads Widget

Безплатни звукови ефекти

Звуковите ефекти присъстват във музика, видеото клупове, анимации, игри и филми. Звуковия ефект може да прави даден проект различен от останалите. Можете да намерите огромно разнообразие от звукови ефекти за предстоящия си проект в сайтовете, които съм намерил в интернет.
музика
SoundSnap
RoyaltyFreeMusic
AudioMicro
Flashkit
Mediacollege
FreeSound
GRSites
Partnersinrhyme
SoundSnap
SoundBible
Soundboard
PacDV
FindSounds
Animalpicturesarchive
Moviesoundclips
TalkingWav

В сайтовете има голямо кличество безплатни звукови ефекти за създаване на видео реклами, радио и мултимедийни проекти.