Header Ads Widget

Играете игри и печелите пари

Captureplay е онлайн сайт за игра, в който играчите получават кредити, които могат да бъдат разменени за реални пари.
игри
Можем да играете с компютъра или срещу други играчи. Имате избор между три игри.