Header Ads Widget

Безплатно съхранение и архивиране на данни

Безплатните хостинг услуги за съхранение и архивиране на данни стават все по-популярни защото те ни позволяват да имаме достъп до файлове от всяка точка на света, където има интернет връзка.
хостинг
ADrive - 50 GB
OpenDrive - 5 GB
ElephantDrive - 2 GB
FreeDrive - 1 GB
FilesAnywhere - 1 GB
Storegate - 1GB

Всички изброени онлайн хостинг услуги са безплатни.