Header Ads Widget

Създаване на QR кодове

Proxitmobile е тези от вас, които започват да използват QR кодове, като част от всяка промоционална кампания. Кода ще бъде създаден за секунди и ще можете да го изтеглите и да го поставите на листовки, флаери, менюта и други.
QR_кодове
Proxitmobile е лесен за употреба и можете да контролирате съдържанието.