Header Ads Widget

Изпращане на големи файлове по пощата

Kicksend ви позволява да изпращате файлове с всякакви размери към всеки имейл. Позволява да изградите списък с хора, на които искате да изпращате имейлите. Изпращате файлове от всякакъв размер директно на имейл адрес.
изпращане
Съдържа статистика за изтегляне и уведомления за доставка на всички файлове.