Header Ads Widget

Онлайн класна стая

HootCourse използва комбинация от най-популярните социални мрежи, блогове и платформи за предоставяне на нов тип онлайн обучение в реално време. Позволява на учители и студенти да си взаимодействат онлайн чрез Twitter и Facebook. .
обучение
HootCourse е виртуална среда, която улеснява диалога между студенти и преподаватели.