Header Ads Widget

Онлайн система за счетоводство

iCashbook е онлайн счетоводна система, проектирана специално за собственици на малък бизнес. iCashbook намалява времето за обработка на документите между счетоводители и техните клиенти. Пълните доклади за всички дейности, сделки, оборотна ведомост, доходи и разходи.
счетоводство
Всички отчети могат да бъдат отпечатани директно в PDF или CSV.