Header Ads Widget

Програма за премахване на дублиращи се файлове

Duplicate File Detective е програма за премахване на дублиращи се файлове. Програмата ви позволява да сканирате всички папки и дяловете на твърдия диск. Всички документи се сортирани по вида намерените файлове. Резултатите могат да бъдат изнесени в HTML, CSV и XML.
файлове
Duplicate File Detective анализира съдържанието на файловете за да ви покаже къде точно се намират дублиращи се файлове.