Header Ads Widget

Защита на определени файлове и папки в Windows

Folder Lock е програма, която ви позволява да защитите определени файлове и папки в Windows. Софтуера защититава с парола файлове, снимки и документи. Folder Lock включва комбинация от няколко инструмента.
защита
Folder Lock е цялостно решение за защита на всички ваши данните на компютъра.