Header Ads Widget

Онлайн инструмент за комуникация в реално време

Vyew е сайт, в които можете да споделяте съдържание в реално време с различни хора. Можете да качвате различни файлове и документи, които са достъпни до всички потребители в една онлайн стая.
онлайн
Vyew е много полезен при сътрудничество и конферентна връзка с колеги в бизнеса.