Header Ads Widget

Конвертиране на изображения в текст

Free Online OCR е онлайн приложение, с което можете да конвертирате сканирани изображения в редактируем текст.
Приложението работи онлайн без да се регистрирате или инсталирате нищо на компютъра си.