Header Ads Widget

Редактиране на видео в различни формати

GiliSoft Video Editor е софтуер, с който можете да редактирате видео файлове в различни формати. Редактираните файлове могат да бъдат възпроизвеждани от устройства като Ipod, iPhone, PSP, PS3 и много други. Може да ви помогне, когато искате да разделите голям видео файл на няколко по-малки видеоклипа.
Имате възможност да добавите субтитри и воден знак към вашето видео.