Header Ads Widget

Как да следите всеки компютър в реално време


Net Orbit е програма,с която можете да следите едновременно екраните на всеки компютър в реално време.
Можете да заключвате, рестартирате или да изпращате съобщения до различни компютри в мрежата.