Header Ads Widget

Възстановяване на данни от IDE, SATA, SCSI, USB твърд диск, USB флаш устройства, CD, DVD и Blue-Ray дискове
Powerdatarecovery е софтуер за възстановяване на изгубени данни от IDE, SATA, SCSI, USB твърд диск, USB флаш устройство, CD, DVD и Blue-Ray дискове.

Възстановява данни дори ако дялът е форматиран или изтрит.