Header Ads Widget

Програма за редактиране на снимки


Funny-photo-maker е програма за редактиране на снимки. Можете да добавите рамки и различни ефекти на снимките.
Създадените снимки могат да бъдат записани на компютъра или добавени във Facebook или Twetter.