Header Ads Widget

Какво да вземете, когато отивате на екскурзия или почивка

Budgetdirect е уеб приложение, което ще ви помогне да не забравите нещо, когато отивате на екскурзия или почивка. Създава списък на нещата, които ще трбва да вземете в зависимост от вашата възраст, продължителносттана пътуване и климата.
Спестявате време в мислене, какво ще ви е необходими за пътуването.