Header Ads Widget

Машина, която прави паста

Philips Pasta Maker е изобретението, с което в домашни условия можете да си приготвена паста. Просто добавете вашите съставки и машината се грижи за смесването на продуктите.
Напълно автоматичен режим на работа за създаване на спаста.