Header Ads Widget

Кожените обувки с миниатюрено шише на Johnnie Walker Red Label в подметката

Johnnie Walker Oliver Sweeney Brogue са уникална обувка с тайно отделение за малко шишенце с Johnnie Walker Red Label в подметката.