Header Ads Widget

Официалния сайт на DMOZ е закрит

След приблизително 19 години създателите на DMOZ окончателно сложиха край на проекта.
Това става три дни по-късно от първоначално планиранирания край на сайта. Той бележи края на проекта подържан от редактори доброволци, които дълги години работеха по него.