Header Ads Widget

Разпространението на coronavirus по света

Gisanddata.maps.arcgis е сайт, в който може да проследявате разпространението на coronavirus в целия свят. Информационната карта на сайта използва данни от официални здравни източници.