Header Ads Widget

Използвайте ума си, за да контролирате вашата цифрова среда

 Системата NextMind е продукт, който трансформират невронните сигнали на  човешки мозък в команди.  Батерията издържа 8 часа непрекъсната употреб. Операционната системи е съвместима с 
Windows и macOS. Това е  първата интелигентна система, която идентифицира активен, визуален фокус. Анализира и интерпретира невронни сигнали за секунди. Колкото повече го използвате, толкова по-интуитивен става.