Header Ads Widget

Безплатен редактор на снимки с много ефекти

 Photodiva е безплатно приложението за редактиране на вашите снимки. Можете да коригирате грима, изглаждате проблемната кожа, коригирате бръчките, променяте цвета на косата, несъвършенствата по тялото, като добавите ефекти с инструменти за ретуширане. Готовите снимки може да споделяте в Facebook или Instagram.