Header Ads Widget

Безплатни звукови ефекта и фонова музика за видео

 Freesound е огромна база данни за звукови ефекти и музика. Потребителите могат да качват и споделят свои собствени файлове със звукови ефекти. Можете да използвате тези звукови ефекти безплатно. 

Audiomicro осигурява повече от 2000 безплатни звукови ефекти и музика, но трябва да знаете, че безплатните звукови ефекти могат да се използват само за лична употреба, а не за търговски дейности.