Header Ads Widget

Сигурно съхранение на криптовалута

Ballet е компания, която произвежда надеждни продукти за съхранение на криптовалут. Първото в света студено хранилище за криптовалута от серията REAL. Серията Ballet REAL е студено хранилище за криптовалута, което ви дава контрол върху вашите цифрови активи. Двуфакторен криптографски частен ключ е надеждно скрит върху самата физическа карта. В  предната страна на картата е QR код с адреса на депозита в криптовалута към студеното хранилище. Той ви позволява незабавно да депозирате средства. Никога не се нуждае от актуализации или поддръжка. Тъй като частният ключ е във физическа форма, а не в цифров и няма риск от случайно изтриване или повреда на данни.