Header Ads Widget

Скриване на вашия IP адрес

Quick Hide IP защитава вашата онлайн идентичност чрез скриване на вашия IP адрес и замяна с прокси сървър. Така в всички уебсайтове, които посещавате ще остане IP адреса на прокси сървъра, вместо собствения IP адрес.
адрес
Напълно съвместим с Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox. Съвместим с Windows XP, Windows 2003, Windows Vista и Windows 7. Изберете вашето любимо географско местоположение по целия свят.