Header Ads Widget

Бързо дефрагментиране на Windows

Diskeeper е програма за бързо дефрагментиране на Windows. Програмата изисква минимални системни ресурси за поддържане на най-високи резултати. Работи във фонов режим, без да предизвиква забележим ефект върху потребителя. За разлика от дефрагментиране с ръчно управление, тази програма работи по график за автоматично дефрагментиране.
дефрагментиране Windows
Безпрецедентна производителност и надеждност на компютри и сървъри.