Header Ads Widget

Възстановяване на администраторската паролата за Windows

Active Password Changer е една от най-добрите програми за възстановяване на администраторската паролата за Windows, ако я забравите или нямате достъп до системата.
Удобства: Търсене и показване на всички сметки на системния администратор за нулиране на паролата. Промяна на паролата при следващото влизане.
парола
Информация за програмата:
Година: 2011 г.
Версия: 4.0
Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7
Език: Английски
Размер: 130.0 Mb