Header Ads Widget

Дефрагментиране на Windows

Diskeeper позволява бързо дефрагментиране на Windows, а именно шест пъти по-бързо от вградените за дефрагментиране. Програмата изисква минимални системни ресурси за поддържане на най-високите резултати. Дефрагментацията работи във фонов режим, без да предизвиква забележим ефект. Настройвате дефрагментирането по график въз основа на диска.
дефрагментиране
За разлика от дефрагментиране с ръчно управление, тази програма работи автоматично. Включва инструменти за внедряване и управление на мрежата, както и функции за едновременно дефрагментиране на множество дялове с различни файлови системи.