Header Ads Widget

Почистване на временните файлове в Windows

С течение на времето в Windows се събират различни видове ненужни файлове, които забавят системата, така че е добре да използвате почистващи програми за оптимизиране като OneClean Aero.
 временни файлове
С тази малка програма можете да освободите място на диска, като изтрие временните файлове с един клик.