Header Ads Widget

Как може да извлечете снимка от PDF файлове

PDF Image Extract е безплатен инструмент за извличане на изображения от PDF. Можете да запишете извлечените изображения в различен формат - PPM / PBM , JPG, BMP, PNG, TGA, TIFF, PCX и GIF.
pdf
PDF Image Extract е съвместими с операционна система Windows.