Header Ads Widget

Ръководство за инсталиране на Windows и Linux на един компютър

Има много ръководства и уроци, където можем да намерим решение на въпроса как да преминете от Windows към Linux. Подробно ръководство с всяка една от стъпките, обясни в детайли и добре организирани. Ръководство е достъпно в PDF или онлайн в интернет.
ръководство
Изтегляне на ръководството тук.
Полезна информация за всички, които искат да използват Windows и Linux.