Header Ads Widget

Facebook потребителите остаряват

Според нови статистически данни потребителите на Facebook остаряват. В момента социалната мрежа има близо 10млн. потребители на възраст над 55 години. Въпреки това интересът на Facebook потребителите към думата рок енд рол е намалял с над 60% през изминалата година.Facebook

Данните важат за 100-те милиона потребители на Facebook, които са от САЩ. През изминалата година дялът на потребителите от САЩ на възраст над 55 години се е увеличил с 922%. През юли месец 2009г. техният брой скача от 1млн. души на 6млн.души. В момента броят им е 10млн. Въпреки това потребителите над 55 години съставляват само 9% от всички потребители на социалната мрежа.

С изключение на групата над 55 години, всички други демографски групи са се увеличили с приблизително 10млн. потребители за последните шест месеца.