Header Ads Widget

Помощ за забравена парола

MessenPass ще ви помогне да узнаете забравената парола за ICQ,всички версии на Windows Messenger,вкл.Windows Live Messenger,Yahoo Messenger,Google Talk,Miranda,Trillian Astra,GAIM/Pidgin,MySpace IM,PaltalkScene,IE,Firefox и други програми за съобщения. Програмата не изисква инсталация.Инсталираните системи за съобщения се откриват автоматично на текущия потребителски акаунт,след което програмата визуализира съответната парола.