Header Ads Widget

Осребрите блога си

Blarchives е мрежа, която плаща за вашето съдържание.Услуга дава на потребителите абонамент за достъп до продукти с популярно съдържание в блогове.Blarchives е плъгин и добавянето в WordPress на вашия сайт е невероятно лесно.
PayPal
Просто инсталирате приставката и конфигуриране.Целият процес отнема по-малко от 10 минути.Плащанията са на всеки месец чрез PayPal.Минималният праг е 20 $ за да се извърши плащането.