Header Ads Widget

Намери работа от Facebook

JobBoard е социален инструмент за набиране на хора за дадена работа.С използването му можете да пусне работни места в страниците във Facebook.В социалната мрежа е пълно с талантливи хора, които търсят работа.Тази услуга ще позволи на работодателите да ги опознаят директно.Има пет възможно плана за работа с инструмента: Free , Basic, Plus, Platinum и Unlimited.Вие ще изберете един според това колко работни места търсите във Facebook.
работа
Безплатния план има поддръжка само за едно работно място.