Header Ads Widget

Управление на проекти в сферата на бизнеса

Projecturf е софтуер за управление на проекти с интуитивен и елегантен интерфейс, уникални функции и разширена функционалност, който се използва в сферата на бизнеса и на свободната практика за съвместна работа онлайн.Проследяване на задачи и подзадачи, споделяне на файлове, планиране и отчитане на резултатите, взаимодейства с клиенти и колеги.Проследяване на времето за осъществена част от управлението на проекти.
проект
Можете да въведете вашето време ръчно или да използвате наличните и интересни таймери.Споделяне на файлове с членове на екипа на ниво проект.