Header Ads Widget

Инструмент за проследяване на служителите

Bamboohr е инструмент за проследяване на служителите.Следим всичко от основите (име, адрес, телефон, електронен адрес, обучение, сертификати и лицензи, обезщетения, заплата и още много други неща).Bamboohr също така е вашето решение съхраняване на файлове.
служители
Лесен за използване и достъпен навсякъде.