Header Ads Widget

Споделяне на съобщения и снимки във виртуална дъска

Corkboard е виртуално табло от корк, което ни дава възможност да споделяме бързо бележки и снимки в рамките на един URL адрес, който можете да използвате като табло за напомняне в къщи или на работат.
корк
URL адреса ще помогне по всяко време да имате достъп до таблото. Нещо много интересно е възможноста да поставите снимки на таблото. Няма ограниченията за размера на таблото. Може да споделяте табло с приятели или колеги в работата с помоща на URL адреса.