Онлайн резервация за посещение при лекар

Ето още един проект, който може да помогне на лекарите да намалят бюрократичната част от тяхната работа за да се съсредоточат върху по-важно: спасяването на човешки живот. Docmein е безплатно приложение, което съдържа необходимите средства за да могат пациентите да правят срещи по интернет, достъп до лесен за използване календар, където можете да потвърдите записания часа.
лекар
За съжаление не е на испански език, но скоро и на други езици.