Header Ads Widget

Спътници на НАСА в 3D

Информация за спътниците около Земята. Различни данни и диаграми с информация. Можем да видим орбитите на всеки спътник в 3D, класифицирани в съответствие с възложените мисии. Eyes On The Earth е много полезно приложение за наблюдение на спътниците около Земята
спътник
В допълнение към отчитане на различни данни, които виждаме в триизмерна графика, ние можем да променим камерата в различни гледни точки.