Header Ads Widget

Създавате онлайн автобиография

Ако трябва да създадете автобиография този инструмент може да ви помогне като ръководство. Online CV Generator е сайт, който ни дава възможност да създадем онлайн CV безплатно и много лесно. Не е необходима регистрация или нещо подобно. Можем да сложим снимка, лични данни, нашите професионални умения и всичко, което има в едно нормално CV.
Online-CV-Generator
След като завършите CV, сайта генерира автобиографията във формат PDF, след това можете да я свалите на компютъра или изпратите по пощата на всеки.