Header Ads Widget

Редактирате и изтривате елементи от всеки сайт преди печат

Print Edit е друга алтернатива за потребителите на Firefox. Позволява да редактирате и изтривате елементи от даден сайт, за да отпечатате само това, което искате. Това пести хартия и мастило.
редактиране сайт
Това разширение е на разположение за Windows и Linux не е съвместимо с Mac.