Header Ads Widget

Родителски контрол над децата пред компютъра

Salfeld Child Control е програма, предназначена за родители, които искат децата им да прекарват по-малко време пред компютъра, както и за филтриране на уеб страници в интернет. Програмата разполага с възможност за инсталиране на временно ограничаване на компютъра или защита с парола. Програмата е доста гъвкава с много лесни настройки.
компютър
Полезна за родителски контрол над децата пред компютъра.