Header Ads Widget

Колко време прекарвате в Facebook

Facebook Runner записва колко време прекарвате в Facebook.

След като инсталирате това приложение то започва да работи, само ако раздела Facebook е активен. Когато Facebook раздел не е активен спира автоматично.