Header Ads Widget

Публикуване на гласови съобщения във Facebook

Ако сте потребители на Facebook и сте уморени за да пишете текст.
Решението е Mymic, приложение, което ви позволява да записвате гласово съобщение с лимит от 20 секунди.
глас
С много възможности от търговска гледна точка. Може да се окаже добър вариант за тези, които имат много за казване и имат малко време за да го направят.