Допълнителни копия на пощата в Gmail

IMAPSize е приложение, което ни позволява да правим допълнителни резервни копия на пощата си в Gmail. Тази програма ще изтегли всички имейли, един по един във формат EML (стандартен формат за поща) на диск. Моля, обърнете внимание, че първото създаване на резервно копие ще отнеме много време, а след това всяко следващо ще отнема малко време.
поща
Предлага разнообразие от полезни (и някои уникални) операции.