Header Ads Widget

Онлайн изпити и оценки

Braincog е онлайн изпитна система за студенти и учители. Въвеждате въпроситe за изпита и след това изпращате имейли на студентите.
изпит
Удобства:

Пълното управлени по електронен път
Задайте свой собствен срок за изпита
Персонализирате съдържанието
Качване на собствено лого или покана за определен изпит
Автоматични напомняния за студенти за изпита
Система за обратна връзка

BraingCog е уеб приложение, което работи 24 часа, 7 дни в седмицата и не се нуждаете от ИТ специалист за да го настройте.