Header Ads Widget

Инструмент за идентификация и изпитване на всички компоненти на компютъра

AIDA64 е полезност и мощен инструмент за идентификация и изпитването на всички компоненти на компютъра, работещи под операционна система Windows. Дава ви подробна информация за всички хардуерни и софтуерни продукти, в допълнение, с вградени модули за изпитване, калибриране и тестване на отделните PC подсистеми. Показва подробна информация за всичкия хардуер и софтуер, инсталиран на вашата система.
компоненти на компютъра
Има уникални възможности за оценка на работата на процесора и системната памет.