Header Ads Widget

Редактиране на изображения и графики

Използвайте Xara 3D Maker 7 за да създадете разнообразни шаблони, графики и впечатляващи 3D ефекти. С този софтуер за редактиране на изображения, можете да оптимизирате снимките си за нула време.
изображения
Имате избор от над 1000 предмета, текстури и различни видове шрифтове, както и над 700 анимационни шаблона. Дизайна зависи от вашите желания.