Header Ads Widget

Искате ли да скриете вашия IP адрес

Hide IP NG е нова програма за скриване на вашия IP адрес. Пакетът автоматично ще включи прокси сървър на вашия компютър.
IP адрес
С едно кликване и сте готови да скриете вашия IP адрес, без всякаква конфигурация. Предпазва ви от всеки уеб сайт, който искате да проникне чрез IP адрес на вашия компютър.